جهاد سازندگی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجهاد سازندگی نهادی انقلابی است که در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ به فرمان امام خمینی برای رسیدگی به مناطق محروم و دورافتاده ایران تأسیس شد.


جهاد سازندگی و جنگ

[ویرایش]

جهادسازندگی در جنگ نقش بزرگی را ایفا کرد و به گفته فرماندهان جنگ یکی از دلایل عدم شکست ایران در جنگ حضور این نهاد انقلابی در جنگ بود. جهاد در جنگ حضور مهندسی داشت و با ساخت پل، سنگر ، خاکریز و جاده در مناطق مختلف باعث پیشرفت سربازان در جنگ می‌شد که در این زمینه می‌توان به احداث پل بعثت بر رودخانه اروند اشاره کرد. جهاد در جنگ یک قرارگاه مرکزی و ۵ قرارگاه محور عملیاتی شامل قرارگاه کربلا ، قرارگاه نوح ، قرارگاه نجف ، قرارگاه حمزه سیدالشهدا ، قرارگاه رمضان داشت همچنین از ۶ تیپ مهندسی سه گردانه در مناطق جنگی مانند تیپهای مهندسی استان فارس ، استان اصفهان ، استان کرمان و استان سمنان تشکیل می‌شد ضمن اینکه ۴۵ گردان مستقل نیز از استانهای مختلف فعالیت مهندسی داشتند. از جهادگران در جنگ ۱٬۱۰۰ نفر شهید، ۲۲٬۰۰۰ نفر جانباز و بیش از ۸۰۰ نفر اسیر شدند.

سنگرسازان بی‌سنگر

[ویرایش]

لقب سنگرسازان بی‌سنگر توسط امام خمینی به "جهادگران جهاد سازندگی" به دلیل نقش بزرگشان در جنگ داده شد.


جعبه ابزار