تخریب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباز کردن معبر مین دشمن جهت عبور نیروهای عملیاتی و ایجاد مانع برای سد نمودن حمله دشمن


رده‌های این صفحه : رسته‌های نظامی ایران
جعبه ابزار