بهشهر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهرستان بهشهر دارای سه شهر به نامهای بهشهر، خلیل شهر و رستمکلا و دارای دو بخش به نامهای بخش مرکزی و بخش یانه سر می باشد. بهشهر یکی از شهرستان های شرقی استان مازندران است. مساحت این شهرستان ۱۴۱۶/۲۷ کیلومتر مربع و دارای ۳ شهر، ۲ بخش و ۵ دهستان می باشد.وجه تسمیه شهرستان بهشهر

[ویرایش]

بهشهر در قدیم خرگوران، تمیشه، ثامیه و... نام داشت و جزء ولایت اسپهبدان کبود جامه گان بود در زمان اسپهبدان کبود جامه به پنجهزاره و در اوایل صفویه به آسیابسر موسوم و در زمان شاه عباس اول به اشرف البلاد و خلاصه در سال ۱۳۱۶ هجری شمسی به بهشهر نامگذاری شد، اوج شکوفایی بهشهر در زمان سلطنت شاه عباس اول بود که دلیلش این بود که خیرالنساء مرعشی مادر شاه عباس، بهشهری بود، از اینرو ایشان توجه خاصی به این شهر داشته و کاخهای مجللی از جمله کاخ صفی آباد ، کاخ سد عباس آباد ، باغشاه و بنای چشمه عمارت و محلهای تاریخی دیگر به فرمان او در این منطقه بنا گردید. قبل از ورود آریایی ها به سرزمین ایران، اقوامی بنام دیو یا دیوان در این ناحیه زندگی می کردند مطابق کاوشهای باستان شناسی که از تپه های شمال غرب بهشهر "نزدیک رستمکلا" به عمل آمد یک قطعه هاون سنگ سفید را کشف نموده و که به ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد بر می گردد، یا اینکه غارهای هوتو و کمر بند آثار حیات در دورانهای فرو لیتیک "میانه سنگی" ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ سال قبل از میلاد و نئولیتیک "پارینه" سنگی را در محدوده بهشهر بیان دارد.

جعبه ابزار