بستان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبستان شهری در استان خوزستان است. این شهر یکی از شهرها و بخش‌های شهرستان دشت آزادگان در مرز غربی خوزستان در ۸۵ کلیومتری مرکز استان خوزستان شهر اهواز و در مجاورت استان میسان عراق شهر العماره کشور عراق می‌باشد. روستاهای این شهر شامل فنیخی ؛ عبیات ؛ سابله ؛ ام الدبس ؛ مچریه ؛ دفار ؛ رمیم ؛ کسر می‌باشند.
این شهر در دوران قبل از جنگ از رونق خاصی برخوردار بوده‌است این شهر از شمال به شهرستان شوش می‌باشد و در ۲۰ کیلومتر شمالی این شهر تپه‌های مرتفع مشداخ می‌باشد. در این شهر و در کنار این تپه‌ها جنگل معروف به‌ ام‌الدبس که محل تفریح ساکنان شهرهای استان در فصل زمستان می‌باشد. در ۲۰ کیلومتر شمالغرب این شهر بازارچه مرزی معروف چذابه قراردارد که در سال ۱۳۸۵ به‌طور رسمی افتتاح گرددید.
بستان به خاطر نبردهای نیروهای ایرانی و عراقی در جنگ ایران و عراق شهرت دارد. نیروهای عراقی به قصدرسیدن به اهواز، در چهارم مهر ماه ۱۳۵۹ شهر بستان را به اشغال خود درآوردند. اما در هشتم مهر ماه ۱۳۵۹ این شهر موقتاً آزادگردید. در بیست‌و یکم مهر ۱۳۵۹ برای بار دوم این شهر به اشغال ارتش عراق درآمد و تا عملیات طریق‌ القدس در دهم آذر ماه ۱۳۶۰ در اشغال باقی ماند. منطقه چذابه در ۱۶ کیلومتری (شمال) این شهر قرار دارد که تاکنون برای مردم این منطقه به دلیل وجود میادین مین خطر ساز است. جنگل عمقر در شمال شهر بستان و شمال شرقی چزابه و غرب ذلیجان قرار دارد و تنها فضای جنگلی این منطقه است.


جعبه ابزار