برگه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرگه (به انگلیسی Bargeh)، روستایی است از توابع بخش گهرباران شهرستان میاندرود در استان مازندران . این روستا حدودا در "چند؟ کیلومتری ساری در دهستان گهرباران شمالی واقع شده است. نزدیک ترین آبادی ها به برگه روستاهای نوذر آباد ؛ دنگسرک و طبقده ؛ ولوجا ؛ چفت سر هستند.جعبه ابزار