اوکرکا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاوکرکا (به انگلیسی Owkreka)، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان نکا در استان مازندران . این روستا در فاصله (چند کیلومتری) شهر نکا و در دهستان پی رجه واقع شده است. نزدیک ترین آبادی ها به اوکرکا روستاهای سه کیله ؛ کرداب و درویش خلک هستند.جعبه ابزار