اندرات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاندرات، روستایی است از توابع بخش یانه‌سر شهرستان بهشهر در استان مازندران ایران. این روستا در دهستان شهدا قرار دارد.جعبه ابزار