امام ده

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامام ده، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان بهشهر در استان مازندران ایران. شغل اصلی مردم کشاورزی و دامپروری و پرورش ماهی و صیادی می‌باشد. این روستا در گذشته به دلیل وجود جویها آب "در زبان محلی:کیله" و گذر جوی بزرگتر از میان آن به شاهکیله معروف شد، لازم است ذکر شود که جوی "کیله" مذکور همچنان در روستا قابل مشاهده می‌باشد.
بنا بر گفته‌های ریش سفیدان این روستا با قدمت ۵۰۰ ساله در گذشته به صورت بندرگاهی جهت حمل و نقل بار "انار، زغال و …" مورد استفاده قرار می‌گرفته که آثار آن تا حدود ۴۰سال پیش مشاهده می‌گردید ولی در حال حاضر از بین رفته است و در کتب تاریخی ذکر شده که این روستا به صورت قلعه و بارویی جهت حفاظت از بهشهر نیز مورد استفاده قرار می‌گرفته که برجهایی که تا چند سال پیش در شمال روستا وجود داشت این مطلب را تأیید می‌کرده ولی متأسفانه به دلیل کم توجهی اهالی و مسئولین کلیه این آثار از ببن رفته است. حتی حمام قدیمی و بسیار زیبا که به صورت خزانه ایی بوده و نشاندهنده قدمت این منطقه بوده در حال حاضر کلأ تخریب شده است.


رده‌های این صفحه : مناطق شهرستان بهشهر
جعبه ابزار