امامزادگان پنج تن علیهم السلام (ارم)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآستان امامزادگان پنج تن علیهم السلام دربخش هزارجریب شهرستان نکا ، دهستان استخرپشت، روستای ارم واقع شده است.


فهرست مندرجات

۱ - شهرت محلی

شهرت محلی

[ویرایش]

به امامزادگان پنج تن علیهم السلام معروف می باشد.


رده‌های این صفحه : امامزادگان شهرستان نکا
جعبه ابزار