امامزاده میرمفید علیه السلام (نکا)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآستان امامزاده میرمفید علیه السلام دربخش مرکزی شهرستان نکا ، شهر نکا. انتهای خیابان شهدای شهرستان نکا، در میان گورستان عمومی واقع شده است. زیارتنامه ای بر روی تخته چوبی نوشته شده و بر دیوار نصب است که سال ۱۲۰۲ه.ق را نشان می دهد، این بنا را متعلق به دوره پیش از قاجاریه مرتبط می سازد که تعمیرات زیادی در آن صورت گرفته است.


رده‌های این صفحه : امامزادگان شهرستان نکا
جعبه ابزار