امامزاده محمد علیه السلام (استخرپشت)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآستان امامزاده محمد علیه السلام دربخش هزارجریب شهرستان نکا ، ۲۹ کیلومتری جنوب خاوری شهر نکا ، دهستان استخرپشت، در میان جنگل حدود دوکیلومتری روستای استخرپشت واقع شده است. هفت اصله درخت آزاد تنومند در صحن بزرگ بقعه مشاهده می شود.

فهرست مندرجات

۱ - شرح حال

شرح حال

[ویرایش]

تابلویی در شمال بقعه نصب است که امامزاده را از نوادگان امام موسی کاظم علیه السلام معرفی می کند.


رده‌های این صفحه : امامزادگان شهرستان نکا
جعبه ابزار