امامزاده قاسم علیه السلام (اوکرکا)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآستان امامزاده قاسم علیه السلام دربخش مرکزی شهرستان نکا ، دهستان پی رجه، روستای اوکرکا واقع شده است.


رده‌های این صفحه : امامزادگان شهرستان نکا
جعبه ابزار