امامزاده علی اکبر علیه السلام (سیاوشکلا)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآستان امامزاده علی اکبر علیه السلام در بخش مرکزی شهرستان نکا ، دهستان قره طغان، روستای سیاوش کلا واقع شده است.


رده‌های این صفحه : امامزادگان شهرستان نکا
جعبه ابزار