امامزاده عبدالله علیه السلام (تجرخیل)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآستان امامزاده عبدالله علیه السلام دربخش هزارجریب شهرستان نکا ، دهستان زارم رود، روستای تجرخیل واقع شده است.


رده‌های این صفحه : امامزادگان شهرستان نکا
جعبه ابزار