امامزاده عبدالله علیه السلام (اطرب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآستان امامزاده عبدالله علیه السلام دربخش مرکزی شهرستان نکا ، دهستان قره طغان، روستای اطرب واقع شده است.


رده‌های این صفحه : امامزادگان شهرستان نکا
جعبه ابزار