امامزاده سیده سلیمه علیها السلام (قلعه سرعلیا)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآستانه امامزاده سیده سلیمه علیها السلام دربخش مرکزی شهرستان نکا ، هشت کیلومتری جنوب باختری شهر نکا ، دهستان قره طغان، روستای قلعه سر علیا واقع شده است.

فهرست مندرجات

۱ - شرح حال

شرح حال

[ویرایش]

به نظر می رسد که شخصیت مدفون در بقعه أم سلمه دختر عیسی بن محمد البطحانی بن قاسم بن حسن بن زید بن امام حسن علیه السلام باشد. زیرا ابوالحسن عمری نسابه ضمن سکونت جمع بسیاری از این خانواده در طبرستان از به شهادت رسیدن دو تن از برادران او در ساری طبرستان دارد. بعید نیست که ام سلمه در اثر مرور زمان به سلیمه تصحیف پیدا کرده باشد. مضافاً بر این که در تمام منطقه مازندران بقعه ای دیگر بدین نام یافت نمی شود.


رده‌های این صفحه : امامزادگان شهرستان نکا
جعبه ابزار