امامزاده سیدصادق علیه السلام (چلمردی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامامزاده سید صادق علیه السلام در ۱۵کیلومتری جنوب خاوری شهر نکا ، روستای چلمردی قرار دارد. در بالای تپه ای مشرف بر خیابان، دور درختی را نشان کردند و شمع افروخته اند و گویند:که سید صادق یا سیدطاهر نامی در آنجا مدفون است.


رده‌های این صفحه : امامزادگان شهرستان نکا
جعبه ابزار