امامزاده سیدشرف الدین علیه السلام (استخرپشت)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآستان امامزاده شرف الدین علیه السلام دربخش هزارجریب شهرستان نکا ، دهستان استخرپشت، روستای استخرپشت واقع شده است.


رده‌های این صفحه : امامزادگان شهرستان نکا
جعبه ابزار