امامزاده سیدرضا علیه السلام (نودهک)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآستان امامزاده سیدرضا علیه السلام دربخش مرکزی شهرستان نکا ، سه کیلومتری جنوب باختری نکا، دهستان قره طغان، نزدیک ریل راه آهن میان روستای نودهک واقع شده است. به نظر می رسدکه بقعه از سازه های اواخر عصر صفویه باشد. در وسط بنا مرقد امامزاده قرار دارد که به ارتفاع هشتاد و پنج سانتی متر بالا آورده اند و پارچه سبز روی آن انداخته اند.


رده‌های این صفحه : امامزادگان شهرستان نکا
جعبه ابزار