امامزاده حمزه رضا علیه السلام (آبلو)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآستان امامزاده حمزه رضا علیه السلام در بخش مرکزی شهرستان نکا ، یک کیلومتری جنوب خاوری شهر نکا ، دهستان مهروان، روستای آبلو ، میان گورستان عمومی روستا واقع شده است. بنای قبلی ساختمان بقعه قدیمی که از خشت و گل بوده را تخریب و به صورت هشت ضلعی کرسی بلند به ابعاد سه متر و ارتفاع سه متر با گنبدی شلجمی به ارتفاع تقریبی هفت متر ساخته اند.


شرح حال

[ویرایش]

اهالی اصرار دارند که وی فرزند بلافصل امام موسی کاظم علیه السلام است و این ادعا در جای جای بقعه به صورت کتیبه و شعر اشاره شده است، ولی به نظر می آید این ادعا و انتساب صحیح نبوده باشد و حضرت حمزه بن موسی جعفر علیه السلام در شهر ری مدفون است، جهت توضیح این ادعا و رد آن به اختصار شرح حال حمزه بن موسی جعفر علیه السلام و مزارات منسوب به او مراجعه شود. برای هریک از فرزندان حضرت امام موسی کاظم علیه السلام فضیلت خاص و منقبت مشهوری است. مادرش ام ولد کنیز بود.

شهرت محلی

[ویرایش]

امامزاده حمزه رضا علیه السلام درگذشته به امامزاده سیدحمزه علیه السلام شهرت داشته اما درسالیان اخیر به حمزه رضا علیه السلام خوانده می شود.


رده‌های این صفحه : امامزادگان شهرستان نکا
جعبه ابزار