امامزاده جعفر علیه السلام (کوهسارکنده)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآستان امامزاده جعفر علیه السلام در شهرستان نکا ، یازده کیلومتری جنوب خاوری شهر نکا ، پس از عبور از رودخانه پرآب رودبار که از بلندیهای جنوب روستای کوهسارکنده سرچشمه گرفته واقع شده که بنای ساختمان بقعه تازه ساخت است.


رده‌های این صفحه : امامزادگان شهرستان نکا
جعبه ابزار