امامزاده ابوالحسن کیا علیه السلام (اومال)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر گذشته به امامزاده ابوالحسن شهرت داشته است.و در روستای اومال و ولیجی محله به پیرامام علیه السلام معروف می باشد.

فهرست مندرجات

۱ - اطلاعات فیزیکی

اطلاعات فیزیکی

[ویرایش]

آستان امامزاده ابوالحسن کیا علیه السلام دربخش مرکزی شهرستان نکا ، چهارکیلومتری جنوب باختر شهر نکا ، دهستان قره طغان، بالای تپه ای مشرف بر روستاهای ولجی محله، اومال و بریجان واقع شده است. بنای ساختمان بقعه شامل دوباب اتاق تو در تو است که اتاق اول به عنوان نمازخانه یا شبستان از آن استفاده می شود. بام بقعه ایرانیت است.


رده‌های این صفحه : امامزادگان شهرستان نکا
جعبه ابزار