آجند

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآجند (به انگلیسی Ajend)، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان نکا در استان مازندران . این روستا در فاصله (چند کیلومتری؟) شهر نکا و در دهستان مهروان واقع شده است. نزدیک ترین آبادی ها به آجند روستاهای گل چال سر ؛ اطرب و بهزادکلا هستند.جعبه ابزار